Behandling utvecklad för olika former av alopeci

Aktiva ingridienser:
Serenoa serrulata, Boehmeria nipononivea, växt-stamceller